I SAMARBEID MED AKADEMIKLINIKEN

Konsultasjon hos plastikkirurg i Tromsø

Akademiklinken har i en årrekke behandlet pasienter fra Nord-Norge, . I samarbeid med Akademikliniken tilbyr vi pasienter kirurgiske konsultasjon hos essens dagspa

Akademiklinken har inngått samarbeid med essens dagspa hvor alle våre tre dyktige og plastikk kirurger vil tilby kirurgiske konsultasjon. Selve operasjonen vil finne sted i Akademiklinkens lokaler i Oslo, og oppfølgning vil være i Tromsø.

Dr. Bjørn Tvedt

Bjørn Jarle Tvedt ble allerede før han fikk godkjenning i plastikk kirurgi, konstituert overlege ved avd. for plastikk – og rekonstruktiv kirurgi på Rikshospitalet i 2007. Han er og godkjent spesialist i øre-nese-hals kirurgi ved Rikshospitalet i Oslo i 2009, og er en av svært få med begge spesialiseringer i Norge i dag.
Han har og lang erfaring i rekonstruktiv brystkirurgi og annen kosmetisk kirurgi. Bjørn Tvedt er en av to i Norge som er internasjonalt sertifisert ansiktskirurg av IFFPSS  (International Federation of Facial Plastic Surgery Societies).  Dette er den mest anerkjente sertifiseringen i plastisk og rekonstruktiv ansiktskirurgi,  og er den samme som gjelder for  American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (ABFPRS). Han ble ansatt ved Akademikliniken som ansvarlig lege og plastikkirurg i 2012. Dr. Tvedt er aktiv deltager og foredragsholder på nasjonale og internasjonale kongresser.

Har du spørsmål om vårt tilbud kan du kontakte oss på telefon 22 58 17 10 eller info@akademikliniken.no

Ta kontakt direkte med Essens dagspa på telefon 77 75 34 00 om du ønsker time til konsultasjon. 

På grunn av Covid-19 situasjonen er konsultasjoner i Tromsø utsatt på ubestemt tid. Ta gjerne kontakt direkte med Akademikliniken for å avtale konsultasjoner.