Åpningstider

Belkyra - Bli kvitt dobbelhaken

Velkommen til essens dagspa

Fettansamling under hakepartiet, ofte omtalt som dobbelthake, oppleves ofte som sjenerende og uønsket. Årsaker til at dette oppstår kan være knyttet til aldring, genetikk og vektøkning. Belkyra er et offentlig godkjent legemiddel som ved injisering kan bidra til en moderat reduksjon av uønsket fettansamling under hakepartiet. Denne behandlingen har fått stor internasjonal oppmerksomhet og popularitet.

Belkyra består av virkestoffet deoxicholsyre som finnes naturlig i kroppen med den hensikt å bidra til lette nedbrytningen av fett. Når virkestoffet injiseres starter en prosess hvor fettcellene brytes ned og man oppnår en mer markant profil.

Belkyra er en ikke-kirurgisk behandling som ved gjentagende behandlinger bidrar til å bryte ned fettcellene og skiller disse ut av kroppen.
–­ Mange mennesker opplever det som sjenerende med dobbelthake og det kan være vanskelig å trene eller slanke det bort. Et kirurgisk inngrep oppleves for mange som dramatisk og for omfattende, og det søkes etter alternative behandlinger. Med Belkyra har vi nå en mulighet til å redusere mengden fett i det aktuelle området og dermed bidra til en mer markant profil, forteller sykepleier hos essens dagspa. Denne behandlingen er aktuelle for både kvinner som menn og egner seg best for normalvektige med god spenst i huden.

 

Hos essens dagspa har de mange års erfaring med injeksjonsbehandlinger og er autorisert for å utføre Belkyra-behandling. Før behandlingen igangsettes, går man gjennom en vurdering rundt effekt og legger et behandlingsforløp. Du følges tett underveis i hele behandlingsforløpet. Avhengig av omfang og ønsket resultat behøves det normalt to til fire behandlinger, men opptil seks behandlinger kan kunne påregnes.

 

Som ved alle typer behandlinger finnes det en risiko for å oppleve bivirkninger. Det er normalt å oppleve hevelse/væskeansamling, blåmerke og ømhet i behandlingsområdet etter behandlingen, som kan vedvare en ukes tid. Hevelse etter behandling er et tegn på at behandlingen fungerer og oppstår ved at fettcellen ‘blåser seg opp’. Smerter kan også forekomme i tiden etter. Disse er vanligvis forbigående og forsvinner av seg selv. Ubehag reduseres med antallet behandlinger.  

Som et godkjent legemiddel er det strenge krav til dokumentasjon og testing, og ved offentlig godkjennelse er behandlingen vurderes denne risikoen som lav